SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

laboratorij-cjenik-slider

LABORATORIJSKE USLUGE


Vađenje krvi

20,00 kn

SE

15,00 kn

KKS

70,00 kn

GUK

20,00 kn

Urin

50,00 kn

Urea

20,00 kn

Kreatinin

20,00 kn

Bilirubin

20,00 kn

AST + ALT

30,00 kn

GGT

20,00 kn

Alkalna fosfataza

20,00 kn

Trigliceridi

20,00 kn

Kolesterol

15,00 kn

Amilaze

20,00 kn

Na

15,00 kn

K

15,00 kn

Urati

15,00 kn

Fe

25,00 kn

UIBC

35,00 kn

TIBC

20,00 kn

Protrobinsko vrijeme

36,00 kn

Profil šećera

80,00 kn

OGTT

50,00 kn

VK

50,00 kn

APTV

30,00 kn

Trombociti

30,00 kn

HDL

15,00 kn

LDL

20,00 kn

 

*cijene vrijede od 01.08.2017.