SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

specijalisticki-pregled-cjenik-slider

SPECIJALISTIČKI PREGLED

 

LIJEČNIČKI PREGLEDI I USLUGE

Prvi pregled kod specijaliste fizijatra

150,00 kn

Ponovni pregled kod specijaliste fizijatra

100,00 kn

Logopedski tretman 45 min

100,00 kn

Logopedski tretman 25 min

50,00 kn

Prvi pregled kod specijaliste neurologa

150,00 kn

Ponovni pregled kod specijaliste neurologa

100,00 kn

EMG n.facijalisa

150,00 kn

EMG gornjih ekstremiteta

150,00 kn

EMG gornjih i donjih ekstremiteta

300,00 kn

Brzina provodljivosti jednog perifernog živca

30,00 kn

Krajnja latenca

20,00 kn

EMG donjih ekstremiteta

150,00 kn

Određivanje funkcionalnog statusa neromuskulaturne spojnice

30,00 kn

Mjerenje tlaka

10,00 kn

Injekcija i.m., i.v., s.c./ne uključuje cijenu lijeka

20,00 kn

Infiltracija i.a. / ne uključuje cijenu lijeka/

30,00 kn

 

USLUGE RTG-a

Snimanje pluća

60,00 kn

Snimanje pluća u 2 smjera

120,00 kn

Snimanje kostiju u jednom smjeru

50,00 kn

Snimanje kostiju u dva smjera

100,00 kn

Specijalno snimanje 1. eksp.

75,00 kn

 

USLUGE ULTRAZVUKA (UZV-a)

UZV lokomotornog sustava – po segmentu

150,00 kn

UZV mekog tkiva (površinskih struktura)

150,00 kn

UZV pleure

150,00 kn

UZV limfnih čvorova jedne regije

150,00 kn

UZV abdomena

250,00 kn

UZV bubrega i mokraćnog mjehura

250,00 kn

UZV/ dopler arterija ili vena gornjih i donjih ekstremiteta

250,00 kn

UZV prostate transabdomalni

250,00 kn

UZV utvrđivanje rezidualnog urina

250,00 kn

Dopler hepatoportalne cirkulacije

250,00 kn

Color dopler karotida i vertebarlnih arterija

250,00 kn

Dopler realne cirkulacije

250,00 kn

UZV i CD abdominalne aorte

250,00 kn

UZV vrata

300,00 kn

UZV pregled žlijezda slinovnica i perioralnih struktura

300,00 kn

UZV štitnjače

300,00 kn

 

*cijene vrijede od 01.08.2017.