SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

 

SPECIJALISTIČKI PREGLED

 

LIJEČNIČKI PREGLEDI I USLUGE

Prvi pregled kod specijaliste fizijatra 150,00 kn
Ponovni pregled kod specijaliste fizijatra 100,00 kn
Logopedski tretman 45 min 100,00 kn
Logopedski tretman 25 min 50,00 kn
 
 
 
 
Prvi pregled kod specijaliste neurologa 150,00 kn
Ponovni pregled kod specijaliste neurologa 100,00 kn
   
EMG n.facijalisa 150,00 kn
EMG gornjih ekstremiteta 150,00 kn
EMG gornjih i donjih ekstremiteta 300,00 kn
Brzina provodljivosti jednog perifernog živca 30,00 kn
Krajnja latenca 20,00 kn
EMG donjih ekstremiteta 150,00 kn
Određivanje funkcionalnog statusa neromuskulaturne spojnice 30,00 kn
Mjerenje tlaka 10,00 kn
Injekcija i.m., i.v., s.c./ne uključuje cijenu lijeka 20,00 kn
Infiltracija i.a. / ne uključuje cijenu lijeka/ 30,00 kn

 

USLUGE RTG-a

Snimanje pluća 60,00 kn
Snimanje pluća u 2 smjera 120,00 kn
Snimanje kostiju u jednom smjeru 50,00 kn
Snimanje kostiju u dva smjera 100,00 kn
Specijalno snimanje 1. eksp. 75,00 kn

 

USLUGE ULTRAZVUKA (UZV-a)

UZV lokomotornog sustava – po segmentu 150,00 kn
UZV mekog tkiva (površinskih struktura) 150,00 kn
UZV pleure 150,00 kn
UZV limfnih čvorova jedne regije 150,00 kn
UZV abdomena 250,00 kn
UZV bubrega i mokraćnog mjehura 250,00 kn
UZV/ dopler arterija ili vena gornjih i donjih ekstremiteta 250,00 kn
UZV prostate transabdomalni 250,00 kn
UZV utvrđivanje rezidualnog urina 250,00 kn
Dopler hepatoportalne cirkulacije 250,00 kn
Color dopler karotida i vertebarlnih arterija 250,00 kn
Dopler realne cirkulacije 250,00 kn
UZV i CD abdominalne aorte 250,00 kn
UZV vrata 300,00 kn
UZV pregled žlijezda slinovnica i perioralnih struktura 300,00 kn
UZV štitnjače 300,00 kn

 

*cijene vrijede od 01.08.2017.