SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 28 TRA. 17
  • 0
  Fizioterapijska procjena-predavanje

  Fizioterapijska procjena-predavanje

  PRIKAZ KINEZIOMETRIJSKIH METODA U INICIJALNOJ PROCJENI STANJA BOLESNIKA

  Prema planu trajnog usavršavanja, dana 27.04.2017. u prostorijama restorana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Mohač Alojz – bacc. physioth. i Čehulić Daniel – bacc. physioth., održali su predavanje na temu “Prikaz kinezimetrijskih metoda u inicijalnoj procjeni stanja bolesnika”.

  Kineziometrija je kineziološka disciplina koja se bavi proučavanjem zakonitosti mjernih postupaka za procjenu kinezioloških dimenzija (motoričkih sposobnosti) te modela mjerenja. Za procjenu i dijagnostiku stanja, razvoja ili transformacija antropoloških karakteristika i sposobnosti potrebne su što potpunije, pouzdanije i značajnije informacije. Te informacije mogu biti kvantitativne i kvalitativne prirode. Kvantitativne informacije podrazumijevaju stanje ili promjene u veličini onih karakteristika ili sposobnosti kojima se opisuje entitet. Kvalitativne informacije definiraju stanje ili promjene u relacijama tih karakteristika ili sposobnosti. U tu svrhu neophodno je definirati sistem za prikupljanje i analizu relevantnih podataka o tim karakteristikama i sposobnostima. To podrazumijeva izbor adekvatnih mjernih instrumenata sa zadovoljavajućim metrijskim karakteristikama za dobivanje kvantitativnih i kvalitativnih informacija o analiziranim antropološkim karakteristikama i sposobnosti.

  Leave a reply →

Photostream