SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Podatke o javnoj i bagatelnoj nabavi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2016. godinu možete pogledati na sljedećim stranicama.

 

» Plan javne nabave

 

» Pregled ugovora

 

» Bagatelna nabava

 

Arhiva istih nalazi se arhivi .

 

Sukladno članku 13., stavcima 1.,2.,3.,4., i 9., točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, brojevi  90/11 i 83/13), Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelja:

  1. Krovomont Zimić, Kotarice 27 d, 49 223 Sv. Križ Začretje, OIB 46638584262

Sprečavanje sukoba interesa