Park Matije Gupca 1, 49 244 Stubičke Toplice, Hrvatska | OIB 49018632737 | Telefon: +385 49 201 000 | E-mail: info©sbst.hr smjestaj©sbst.hr

centralno naručivanje

CENTRALNA JEDINICA ZA NARUČIVANJE

 

U našoj ustanovi, sukladno odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-52, od 21. listopada 2008. g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, pacijenti se mogu naručiti na pregled i putem telefaxa, na način da šalju presliku uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom, te elektronskom poštom (e-mail) kada je potrebno u privitku dostaviti skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno skenirani nalaz liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom.

 

Naručiti se možete:

 

osobno na šalteru (kod glavnog ulaza lijevo) radnim danom od 08.00 – 14.00

 

faksom na broj: (+385) 49 201 005

 

na email: cjn@sbst.hr

 

putem direktne telefonske linije radnim danom od 14.00-16.00 na 049 201 004

 

PACIJENTI SE NE MOGU NARUČITI BEZ IZDANE CRVENE ILI INTERNE UPUTNICE.

 

Molimo pacijente da prilikom naručivanja telefonom ili putem e-maila obavezno pripreme sve podatke za narudžbu:

  • Ime i prezime

  • MBO osiguranika

  • serijski broj uputnice

  • tip uputnice

  • uputnu dijagnozu

  • koji pregled se traži

  • broj telefona

 

Informacije o tome kako se naručiti na stacionarnu rehabilitaciju pročitajte na sljedećoj stranici.