SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

centralno naručivanje

CENTRALNA JEDINICA ZA NARUČIVANJE

 

U našoj ustanovi, sukladno odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-52, od 21. listopada 2008. g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, pacijenti se mogu naručiti na pregled i putem telefaxa, na način da šalju presliku uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom, te elektronskom poštom (e-mail) kada je potrebno u privitku dostaviti skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno skenirani nalaz liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom.

 

Naručiti se možete:

 

osobno na šalteru (kod glavnog ulaza lijevo) radnim danom od 08.00 – 14.00

 

faksom na broj: (+385) 49 201 005

 

na email: cjn©sbst.hr

 

putem direktne telefonske linije radnim danom od 14.00-16.00 na 049 201 004

PACIJENTI SE NE MOGU NARUČITI BEZ IZDANE CRVENE ILI INTERNE UPUTNICE.

(narudžbe za UZV NE MOGU SE OBAVITI TELEFONSKI te mora biti izdana važeća uputnica te povijest bolesti liječnika)

Molimo pacijente da prilikom naručivanja telefonom ili putem e-maila obavezno pripreme sve podatke za narudžbu:

  • Ime i prezime

  • MBO osiguranika

  • serijski broj uputnice

  • tip uputnice

  • uputnu dijagnozu

  • koji pregled se traži

  • broj telefona

 

Informacije o tome kako se naručiti na stacionarnu rehabilitaciju pročitajte na sljedećoj stranici.