Park Matije Gupca 1, 49 244 Stubičke Toplice, Hrvatska | OIB 49018632737 | Telefon: +385 49 201 000 | E-mail: info©sbst.hr smjestaj©sbst.hr

laboratorijske usluge

LABORATORIJ

 

Želite li obaviti neke od laboratorijskih usluga, u Specijalnoj bolnici Stubičke Toplice imamo moderan laboratorij, gdje možete obaviti sljedeće pretrage:

 • Vađenje krvi

 • SE

 • KKS

 • GUK

 • Urin

 • Urea

 • Kreatinin

 • Bilirubin

 • AST/ALT

 • GGT

 • Alkalna fosfataza

 • Trigliceridi

 • Kolesterol

 • Amilaze

 • Na

 • K

 • OGTT

 • Urati

 • Fe

 • UIBC

 • TIBC

 • VK

 • Protrobinsko vrijeme

 • APTV

 • Trombociti

 • HDL

 • LDL

 • Profil šećera

Cijene laboratorijskih usluga za privatne pacijente pogledajte u cjeniku.