SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE


EDUKACIJE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

 

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju redovito se provode edukacije kako za zaposlenike bolnice tako i za vanjske.

 

 PLANA EDUKACIJA / RADIONICA


PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA FIZIOTERAPEUTE

 

DATUM NAZIV TEME
(VRSTA)
OPIS I CILJ PREDAVAČ
(VODITELJ)
MJESTO
ODRŽAVANJA
14.03.2019. Ozljeda prednjeg križnog ligamenta Prikaz tijeka rehabilitacijskog procesa Dalibor Kontak bacc.physioth. biblioteka bolnice

14,30

25.04.2019. Elektrostimulacija mišića Compex uređajem Prikaz elektrostimulacijskih metoda mišića primjenom Compex uređaja Alojz Mohač bacc.physioth biblioteka bolnice

14,30

16.05.2019.  Rehabilitacija osoba sa amputacijom Postupci procjene ,rehabilitacije I edukacije Mateja Gulija bacc.physioth. biblioteka bolnice

14,30

19.09.2019. Miofascijalna relaksacija Tretman miofascijalne relaksacije-prikaz slučaja Ivana Kraljić bacc.physioth.

biblioteka bolnice

14,30

Kratak osvrt na predavanja možete pogledati na sljedećoj stranici.


PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

 

DATUM NAZIV TEME OPIS PREDAVAČ
(VODITELJ)
MJESTO
ODRŽAVANJA
25.01.2019. Povjerljivost i zaštita osobnih podataka u svakodnevnom radu s pacijentima Razvoj i velika primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u zdravstvu dovodi do sve veće dostupnosti i vidljivosti informacija .Povjerljivost i zaštita podataka u sestrinstvu podrazumijeva tajnost podataka u sestrinstvu podrazumijeva tajnost podataka o bolesniku koje je medicinska sestra prikupila ili ih je prikupio netko drugi a ona im može pristupiti.Clj predavanja je ukazati na obvezu čuvanja podataka o pacijentima,te pridržavanje moralnih etičkih,i zakonski propisanih normi u svakodnevnom radu s pacijentima. Nikolina Ferenčak,

Diplomirana medicinska sestra

Biblioteka bolnice

13,30 sati

22.02.2019. Zdravstvena njega pacijenta na dijalizi s postavljenim centralnim venskim kateterom Bolesnici na hemodijalizi često,kao vaskularni pristup za liječenje,imaju postavljen privremeni ili trajni CVK.Spečifičnosti zdravstvene njege bolesnika s postavljenim CVK,preporuke i smjernice te prikaz mogućih komplikacija.  

Silvija Krpelnik,

Prvostupnica  sestrinstva

Biblioteka bolnice

13,30 sati

22.03.2019 Urinarna kateterizacija Urinarna kateterizacija je postupak kojim se urinarini kateter uvodi kroz uretru do mokraćnog mjehura.Može biti korištena za injiciranje tekućine koja služi za dijagnostiku i terapiju mokračnog mjehura.Kateterizaciju izvodi zdravstveni radnik no moguće je da je izvodi pacijent samostalno.Duljina upotrebe katetera je od velike važnosti za pacijenta.Dugotrajna upotreba katetera nosi značajan rizik od infekcije urinarnog trakta pa je zato zadnji izbor pri rješavanju problema inkontinencije.Za suzbijanje infekcije nužne su mjere opreza i izvođenja zahvata po pravilima asepse.  

Marijana Zadravec

Dr.med.spec. mikrobiolog

Biblioteka bolnice

13,30 sati

10.05.2019.

 

Važnost higijene ruku u prevenciji bolničkih infekcija Higijena ruku je jedna od najlakših,najvažnijih i najekonomičnijih mjera za smanjenje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Bolničke infekcije opterećuju zdravstveni sustav, povećavaju morbiditet i mortalitet bolesnika,te produljuju boravak bolesnika u bolnici i troškove liječenja.Pravilna praksa provođenja higijene ruku kroz edukaciju svih zdravstvenih radnika je jedna od značajnijih aktivnosti Tima za kontrolu infekcija. Helena Škudar,

Prvostupnica sestrinstva

Biblioteka bolnice

13,30 sati

20.09.2019. Interpersonalna komunikacija i rješavanje konflikata u radnoj sredini U prvom dijelu izlaganja sudionici će biti upoznati sa osnovnim pojmovima interperosonalne komunikacije i komunikacijskim kompetencijama u radnom okruženju.U drugom dijelu ukratko će biti upoznati sa vrstama konflikata i njihovim uzrocima te kako se oni mogu izbjeći ili riješiti mirnim putem na interpersonalnoj razini. Davorka Lacković,

dipl.soc.radnik

Biblioteka bolnice

13,30 sati

25.10.2019. Važnost higijene ruku u prevenciji bolničkih infekcija
(jednako predavanje kao i u svibnju)
Higijena ruku je jedna od najlakših,najvažnijih i najekonomičnijih mjera za smanjenje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Bolničke infekcije opterećuju zdravstveni sustav, povećavaju morbiditet i mortalitet bolesnika,te produljuju boravak bolesnika u bolnici i troškove liječenja.Pravilna praksa provođenja higijene ruku kroz edukaciju svih zdravstvenih radnika je jedna od značajnijih aktivnosti Tima za kontrolu infekcija. Helena Škudar,

Prvostupnica sestrinstva

Biblioteka bolnice

13,30 sati

 

Kratak osvrt na predavanja možete pogledati na sljedećoj stranici.

 

 


PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA LIJEČNIKE

Plan stručnih skupova za liječnike možete pročitati u online verziji liječničkih novina:

https://www.hlk.hr/kontinuirani-skupovi.aspx