SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE


PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE
2019.

 

DATUM NAZIV TEME OPIS PREDAVAČ
(VODITELJ)
MJESTO
ODRŽAVANJA
25.01.2019. Povjerljivost i zaštita osobnih podataka u svakodnevnom radu s pacijentima Razvoj i velika primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u zdravstvu dovodi do sve veće dostupnosti i vidljivosti informacija .Povjerljivost i zaštita podataka u sestrinstvu podrazumijeva tajnost podataka u sestrinstvu podrazumijeva tajnost podataka o bolesniku koje je medicinska sestra prikupila ili ih je prikupio netko drugi a ona im može pristupiti.Clj predavanja je ukazati na obvezu čuvanja podataka o pacijentima,te pridržavanje moralnih etičkih,i zakonski propisanih normi u svakodnevnom radu s pacijentima. Nikolina Ferenčak,

Diplomirana medicinska sestra

Biblioteka bolnice

13,30 sati

22.02.2019. Zdravstvena njega pacijenta na dijalizi s postavljenim centralnim venskim kateterom Bolesnici na hemodijalizi često,kao vaskularni pristup za liječenje,imaju postavljen privremeni ili trajni CVK.Spečifičnosti zdravstvene njege bolesnika s postavljenim CVK,preporuke i smjernice te prikaz mogućih komplikacija.  

Silvija Krpelnik,

Prvostupnica  sestrinstva

Biblioteka bolnice

13,30 sati

22.03.2019 Urinarna kateterizacija Urinarna kateterizacija je postupak kojim se urinarini kateter uvodi kroz uretru do mokraćnog mjehura.Može biti korištena za injiciranje tekućine koja služi za dijagnostiku i terapiju mokračnog mjehura.Kateterizaciju izvodi zdravstveni radnik no moguće je da je izvodi pacijent samostalno.Duljina upotrebe katetera je od velike važnosti za pacijenta. Dugotrajna upotreba katetera nosi značajan rizik od infekcije urinarnog trakta pa je zato zadnji izbor pri rješavanju problema inkontinencije.Za suzbijanje infekcije nužne su mjere opreza i izvođenja zahvata po pravilima asepse.  

Marijana Zadravec

Dr.med.spec. mikrobiolog

Biblioteka bolnice

13,30 sati

10.05.2019.

 

Važnost higijene ruku u prevenciji bolničkih infekcija Higijena ruku je jedna od najlakših,najvažnijih i najekonomičnijih mjera za smanjenje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Bolničke infekcije opterećuju zdravstveni sustav, povećavaju morbiditet i mortalitet bolesnika,te produljuju boravak bolesnika u bolnici i troškove liječenja.Pravilna praksa provođenja higijene ruku kroz edukaciju svih zdravstvenih radnika je jedna od značajnijih aktivnosti Tima za kontrolu infekcija. Helena Škudar,

Prvostupnica sestrinstva

Biblioteka bolnice

13,30 sati

20.09.2019. Interpersonalna komunikacija i rješavanje konflikata u radnoj sredini U prvom dijelu izlaganja sudionici će biti upoznati sa osnovnim pojmovima interperosonalne komunikacije i komunikacijskim kompetencijama u radnom okruženju.U drugom dijelu ukratko će biti upoznati sa vrstama konflikata i njihovim uzrocima te kako se oni mogu izbjeći ili riješiti mirnim putem na interpersonalnoj razini. Davorka Lacković,

dipl.soc.radnik

Biblioteka bolnice

13,30 sati

25.10.2019. Važnost higijene ruku u prevenciji bolničkih infekcija
(jednako predavanje kao i u svibnju)
Higijena ruku je jedna od najlakših,najvažnijih i najekonomičnijih mjera za smanjenje infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Bolničke infekcije opterećuju zdravstveni sustav, povećavaju morbiditet i mortalitet bolesnika,te produljuju boravak bolesnika u bolnici i troškove liječenja.Pravilna praksa provođenja higijene ruku kroz edukaciju svih zdravstvenih radnika je jedna od značajnijih aktivnosti Tima za kontrolu infekcija. Helena Škudar,

Prvostupnica sestrinstva

Biblioteka bolnice

13,30 sati


22.02.2019.

Zdravstvena njega pacijenta na dijalizi s postavljenim centralnim venskim kateterom

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice održano je predavanje prema planu trajnog usavršavanja medicinskih sestara. Silvija Krpelnik, prvostupnica sestrinstva, održala je predavanje na temu “Zdravstvena njega pacijenta na dijalizi s postavljenim centralnim venskim kateterom”.

Bolesnici na hemodijalizi često, kao vaskularni pristup za liječenje,imaju postavljen privremeni ili trajni CVK. Specifičnosti zdravstvene njege bolesnika s postavljenim CVK, preporuke i smjernice te prikaz mogućih komplikacija.


25.01.2019.

Povjerljivost i zaštita osobnih podataka u svakodnevnom radu s pacijentima

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice održano je predavanje prema planu trajnog usavršavanja medicinskih sestara. Nikolina Ferenčak, diplomirana medicinska sestra, održala je predavanje na temu “Povjerljivost i zaštita osobnih podataka u svakodnevnom radu s pacijentima”. Aktualnost teme GDPR-a kako u svim granama tako i u sestrinstvu pokazala se velikim interesom na predavanju.

Razvoj i velika primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u zdravstvu dovodi do sve veće dostupnosti i vidljivosti informacija. Povjerljivost i zaštita podataka u sestrinstvu podrazumijeva tajnost podataka u sestrinstvu podrazumijeva tajnost podataka o bolesniku koje je medicinska sestra prikupila ili ih je prikupio netko drugi a ona im može pristupiti. Clj predavanja je ukazati na obvezu čuvanja podataka o pacijentima,te pridržavanje moralnih etičkih,i zakonski propisanih normi u svakodnevnom radu s pacijentima.


2018.


26.10.2018.

Uloga obitelji kod oboljelih od moždanog udara

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice održano je predavanje prema planu trajnog usavršavanja medicinskih sestara. Tomislav Lovrek i Rudolf Pagadur održali su predavanje na temu “Uloga obitelji kod oboljelih od moždanog udara”. Veliki odaziv na predavanje pokazuje važnost obitelji kod bržeg i kvalitetnijeg oporavka pacijenta.

Moždani udar utječe ne samo na pacijenta, već i na obitelj koja postane njegov njegovatelj i pomoć kod svakodnevnog obavljanja higijene, hranjenja, odijevanja, ali i psihološka pomoć kroz razgovor i podršku. Istraživanje koje je provedeno kod obitelji oboljenih pokazalo je da se velikim dijelom djeca brinu za roditelje te supružnici jedan za drugog.

 


11.05.2018.

Čiste ruke za spas života

 

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice održano je predavanje prema planu trajnog usavršavanja medicinskih sestara. Helena Škudar, bacc. med. tech. održala je predavanje na temu “Čiste ruke za spas života”,  kojem su prisustvovale medicinske sestre i tehničari kako iz naše ustanove tako i iz okolnih ustanova.

Higijena ruku je već kroz 19. stoljeće bila shvaćena kao revolucija na polju sigurnosti zdravstvene skrbi te transformirala aktivnosti koje štite pacijente diljem svijeta i danas. Na žalost suprotno tome ključno je prikazati neprihvatljivim podatak da bolesnici u 21.st. još uvijek umiru od infekcija dobivenih u zdravstvenim ustanovama jer su izloženi mikroorganizmima koji se prenose rukama onih koji ih liječe i brinu se za njih.


30.03.2018.

Zdravstvena njega bolesnika sa CVI

 

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice održano je predavanje prema planu trajnog usavršavanja medicinskih sestara. Jasna Horvat, bacc. med. tech. održala je predavanje na temu “Zdravstvena njega bolesnika sa CVI”,  kojem su prisustvovale medicinske sestre i tehničari kako iz naše ustanove tako i iz okolnih ustanova.

Na predavanju smo upoznati sa uzrocima moždanih udara te važnost medicinskih sestri kod određivanja prave sestrinske dijagnoze i pomoći pacijentu. Moždani udar je na visokom mjestu po uzroku smrtnosti i invalidnosti u razvijenim zemljama, a u Hrvatskoj na prvom mjestu kao uzrok invalidnosti.

 


23.02.2018.

Utjecaj zaraznih bolesti na povijest

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice održano je predavanje prema planu trajnog usavršavanja medicinskih sestara. Jelena Barišić, bacc. med. tech. održala je predavanje na temu “Utjecaj bolesti na povijest”,  kojem su prisustvovale medicinske sestre i tehničari kako iz naše ustanove tako i iz okolnih ustanova.

U izlaganju su prikazani utjecaji epidemije kuge u Europi , pojava tifusa tijekom Napoleonovog pohoda u Rusiji, pandemija španjolske gripe. Prikazani su etiologija bolesti te epidemije i utjecaj na povijest koji su izazvale.