Park Matije Gupca 1, 49 244 Stubičke Toplice, Hrvatska | OIB 49018632737 | Telefon: +385 49 201 000 | E-mail: info©sbst.hr smjestaj©sbst.hr

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 150/08.) i članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, i 47/99) Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice na 40. sjednici održanoj 28. svibnja 2009. godine jednoglasno je donijelo

S T A T U T
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Statut možete preuzeti ovdje.

Izmjene i dopune Statuta -2011

Izmjene i dopune Statuta -2013

Izmjene i dopune Statuta -2014

Izmjene i dopune Statuta – 2016


PRAVILNICI

Pravilnik o radu

Pravilnik o plaćama

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog materijala


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Urbroj:03-1407/1

U Stubičkim Toplicama, 02.09.2015.

Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) i temeljem članka 40.  Statuta  Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  Ravnatelj donosi

PROCEDURU NAPLATE PRIHODA

Proceduru možete preuzeti ovdje.