SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

 POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

 

predsjednica:  SONJA MURAJA, dr. med., spec. fizijatar

zamjenica: ALEKSANDRA UHERNIK KOVAČEVIĆ, dr. med., spec. radiologije

članovi:

 BRANKO MARKULINČIĆ, dr. med., spec. fizijatar – zamjenik: SILVIJE PASSEK, dr. med., spec. neurolog

BORIS  KASUN, dr. med., spec. fizijatar  – zamjenica: mr. sc. GORDANA GOSPOČIĆ,  dr. med., spec. fizijatar

DANIELA VIŠNJIĆ, dr. med., spec. fizijatar – zamjenica: GORDANA KOKANOVIĆ, dr.med., spec. fizijatar

JASNA KRUŠAK, dr. med., spec. fizijatar  – zamjenik: BLAŽ GOSPOČIĆ, dr. med.

 

 

II         Povjerenstvo za lijekove obavlja slijedeće poslove:

 

  • nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u Bolnici,

  • dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju Bolnice tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koja se provode u Bolnici,

  • koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu,

  • procjenjuje opravdanost korištenja lijekova posebnih listi lijekova Zavoda te odobrava primjenu lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine,

  • prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda u Bolnici,

  • surađuje s Povjerenstvom za kontrolu bolničkih infekcija

  • sastavlja listu lijekova prilikom postupka javne nabave