Park Matije Gupca 1, 49 244 Stubičke Toplice, Hrvatska | OIB 49018632737 | Telefon: +385 49 201 000 | E-mail: info©sbst.hr smjestaj©sbst.hr

  • 31 OŽU. 16
  • 0
  Prestanak rada fitness dvorane

  Prestanak rada fitness dvorane

  Prema odluci upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice broj: 01-7-3/3-3-2016. od 30.03. 2016.

   

  FITNESS DVORANA PRESTAJE S RADOM

   

  01.04.2016. GODINE.

  Leave a reply →

Photostream