SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PAYMENT:

  • CASH (5% DISCOUNT) – POPUST SE NE ODNOSI NA CIJENE PAKETA

  • CREDIT CARDS

  • PLAĆANJE PRIVATNOG LIJEČENJA, PANSIONA I NADSTANDARDA VRŠI SE UNAPRIJED, ODNOSNO NA LICU MJESTA PO DOLASKU NA LIJEČENJE. U SLUČAJU NEOPRAVDANOG PREKIDA LIJEČENJA ILI ODLASKA BEZ OPRAVDANE MEDICINSKE INDIKACIJE, UPLAĆENI IZNOS SE NE VRAĆA.

  • PACIJENTI  KOJI NEMAJU ODGOVARAJUĆU DOKUMENTACIJU NA PRIJEMU A NARUČENI SU NA LIJEČENJE ILI SMJEŠTAJ UZ UPUTNICU DO DOSTAVE ODGOVARAJUĆE DOKUMENTACIJE MOGU OSTATI NA PANSIONU ILI PRIVATNOM ARANŽMANU PREMA VAŽEĆEM CJENIKU.