SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Podno sjevernih obronaka Medvednice u pitomoj dolini Hrvatskog zagorja, na izvorima termalne vode, u kraju blage klime i bogate šumske vegetacije razvile su se Stubičke Toplice u istaknuto lječilišno-rehabilitacijsko središte.

 

Specijalna bolnica Stubičke Toplice smjestila se u prostranom parku sa stoljetnim jelama između bregova Kapelščak i Kamenjak, na mjestu sutoka potoka Vidak i Topličina.

 

Specijalna bolnica raspolaže s kapacitetom od 267 kreveta u tri međusobno povezana objekta- Maksimilijan, Toplice i Dijana, ugovorom je vezana za s HZZO, a usluge pruža i privatnim korisnicima, turistima i građanima.

 

Indikacije za liječenje u našoj ustanovi su:

• posljedice politraume i stanja nakon operativnih i rekonstruktivnih zahvata na sustavu
kretanja
• stanje nakon neurokirurških zahvata
• degenerativne bolesti zglobova i kralješnice
• upalne reumatske bolesti i reumatoidni artritis i ankilozatni spondilitis
• izvanzglobni reumatizam
• ispadi funkcija perifernog i središnjeg živčanog sustava
• stanja nakon operativnih zahvata i sportskih ozljeda

 

Ako želite biti smješteni u nekom od objekata na bazi pansiona cijene su navedene u nastavku, a sve cijene možete provjeriti ovdje.

 

TOPLICE

JEDNOKREVETNA (1/1)

DVOKREVETNA (1/2)

PUNI PANSION

264,00 kuna

220,00 kuna

 

DIJANA

PUNI PANSION

JEDNOKREVETNA (1/1)

DVOKREVETNA (1/2)

DIJANA I. KAT

330,00 kuna

275,00 kuna

DIJANA II. KAT

286,00 kuna

242,00 kuna

 

MAKSIMILIJAN****

 JEDNOKREVETNA (1/1)

DVOKREVETNA (1/2)

APARTMAN

PUNI PANSION

 400,00 kuna

350,00 kuna

900,00 kuna

POLUPANSION

360,00 kuna

310,00 kuna

820,00 kuna

NOĆENJE S DORUČKOM

320,00 kuna

270,00 kuna

740,00 kuna

Cijene vrijede od 01.08.2017.

 

Za sve informacije možete nas kontaktirati

na e-mail: smjestaj©sbst.hr

 

telefonom: +385 49 201 001

 

Kontakt formular