Park Matije Gupca 1, 49 244 Stubičke Toplice, Hrvatska | OIB 49018632737 | Telefon: +385 49 201 000 | E-mail: info©sbst.hr smjestaj©sbst.hr

Podno sjevernih obronaka Medvednice u pitomoj dolini Hrvatskog zagorja, na izvorima termalne vode, u kraju blage klime i bogate šumske vegetacije razvile su se Stubičke Toplice u istaknuto lječilišno-rehabilitacijsko središte.

 

Specijalna bolnica Stubičke Toplice smjestila se u prostranom parku sa stoljetnim jelama između bregova Kapelščak i Kamenjak, na mjestu sutoka potoka Vidak i Topličina.

 

Specijalna bolnica raspolaže s kapacitetom od 252 kreveta u tri međusobno povezana objekta – «Maksimilijan», «Dijana» i «Toplice», ugovorom je vezana s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a usluge pruža i privatnim korisnicima, turistima i građanima. U kompleksu lječilišta nalaze se također šetnice kroz park.

 

Ako želite biti smješteni u nekom od objekata na bazi pansiona cijene su navedene u nastavku, a sve cijene možete provjeriti ovdje.

 

Za sve informacije možete nas kontaktirati

na e-mail: smjestaj@sbst.hr

 

telefonom: +385 49 201 001

 

cjenik_Toplice_pansion

 cjenik_Dijana_pansion
cjenik_Maksimilijan_pansion
WEB_uvjeti plaćanja

 

 

Cijene vrijede od 01.07.2016.