Park Matije Gupca 1, 49 244 Stubičke Toplice, Hrvatska | OIB 49018632737 | Telefon: +385 49 201 000 | E-mail: info©sbst.hr smjestaj©sbst.hr

upravno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE

 

Predsjednica: Sandra Belinić, prof. kin. – Imenovao Župan KZŽ

članovi:

Marijan Kovačić, prof. dr. sc. – Imenovao Župan KZŽ
Jasminka Marija Cerc, dipl. ing. – Imenovao Župan KZŽ
Boris Kasun, dr. med. spec. fizijatar – Imenovalo Stručno vijeće Bolnice
Branko Markulinčić, dr. med. spec. fizijatar – Imenovalo Radničko vijeće Bolnice

POSLOVNIK RADA UPRAVNOG VIJEĆA

 

Na temelju članka 30. stavak 2. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009., 24. studenog 2011. i 26. travnja 2013. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 1. sjednici održanoj dana 10. listopada 2013. godine jednoglasno je donijelo slijedeći

Poslovnik o radu upravnog vijeća

 

U nastavku možete provjeriti pozive na upravno vijeće te zapisnike sa istih.