SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

JAVNOST RADA

 

Javnost rada Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice osigurana je :

  • objavom poziva za sjednice Upravnog vijeća na internetskim stranicama Bolnice
  • objavom zapisnika sa održanih sjednica Upravnog vijeća na internetskim stranicama Bolnice
  • omogućavanjem neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća

Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Bolnice zainteresiranim fizičkim osobama omogućen je prisustvovanjem sjednicama. Pojedinoj sjednici mogu prisustvovati najviše tri ( 3 ) fizičke osobe.

Dopuštenje za prisustvovanje sjednici daje predsjednik Upravnog vijeća Bolnice vodeći računa o redoslijedu prijavljivanja zainteresiranih osoba.

Upravno vijeće Bolnice nije dužno osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se javnost mora isključiti temeljem Zakona, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup temeljem Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća podnosi se elektroničkom poštom na adresu: dpo@sbst.hr, nakon objave poziva za sjednicu na web stranici Bolnice, a najkasnije dva dana prije zakazane sjednice.