Park Matije Gupca 1, 49 244 Stubičke Toplice, Hrvatska | OIB 49018632737 | Telefon: +385 49 201 000 | E-mail: info©sbst.hr smjestaj©sbst.hr

pozivi-vijece-stubicke-toplice

Saziv upravnog vijeća čine

 

Predsjednica: Ana Klanjčić, dr.dent. med. – Imenovao Župan KZŽ

Janko Buzjak, dipl. ing. – Imenovao Župan KZŽ

Jasminka Marija Cerc, dipl. ing. – Imenovao Župan KZŽ

Boris Kasun, dr. med. spec. fizijatar – Imenovalo Stručno vijeće Bolnice

Nina Gradiški Zrinski, vft – Imenovalo Radničko vijeće Bolnice

 


POZIVI

Poziv za 1. sjednicu