SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Saziv upravnog vijeća

Predsjednica: Ana Klanjčić, dr.dent. med. – Imenovao Župan KZŽ

članovi:

Janko Buzjak, dipl. ing. – Imenovao Župan KZŽ

Jasminka Marija Cerc, dipl. ing. – Imenovao Župan KZŽ

Ksenija Gospočić, dr. med. spec. radiolog – Imenovao Župan KZŽ

Stanko Belina, dr. med. spec. radiolog – Imenovala Vlada RH

Boris Kasun, dr. med. spec. fizijatar – Imenovalo Stručno vijeće Bolnice

Nina Gradiški Zrinski, vft – Imenovalo Radničko vijeće Bolnice