SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

vodič_za_pacijente_liječenje

Poštovani pacijenti,

odlučili ste obaviti pregled kod nas. Kako bismo Vam olakšali postupak evo nekoliko kratkih uputa.


NARUČIVANJE

Naručiti se možete:

osobno na šalteru (kod glavnog ulaza lijevo) radnim danom od 08.00 – 14.00

faksom na broj: (+385 49) 201 005

na email cjn©sbst.hr

putem direktne telefonske linije radnim danom od 14.00-16.00 na 049 201 004

(narudžbe za UZV ne mogu se obaviti telefonski te je potrebno imati valjanu uputnicu i povijest bolesti)

 

Molimo pacijente da prilikom naručivanja telefonom ili putem e-maila obavezno pripreme sve podatke za narudžbu:

 • Ime i prezime

 • MBO osiguranika

 • serijski broj uputnice

 • tip uputnice

 • uputnu dijagnozu

 • koji pregled se traži

 • broj telefona


PRIJEM

 

Kada dođe termin za vaš pregled, naveden na potvrdi o narudžbi, javite se medicinskoj sestri u pripadajuću ambulantu.


POTREBNI DOKUMENTI

 

Kod dolaska na pregled sa sobom je potrebno ponijeti sljedeće dokumente:

 • VAŽEĆU CRVENU UPUTNICU koju ste dobili od liječnika iz PZZ-a

 • ZDRAVSTVENU ISKAZNICU (Hrvatski državljani) ili potvrdu o ugovoru matične osiguravajuće kuće sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) (konvencije – strani državljani)

 • ISKAZNICU DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (ako je imate)

 • ISKAZNICU DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (ako je imate)

 • ISKAZNICU kojom se potvrđuje oslobađanje od plaćanja participacije (ako je imate)

 • NALAZE, otpusna pisma i ostalu medicinsku dokumentaciju

 


RADNO VRIJEME

 

Ambulante rade radnim danom u jutarnjoj i/ili popodnevnoj smjeni (informacije o radnom vremenu su izvješene na vratima svake ambulante, a možete ih dobiti telefonskim putem.

U jutarnjem terminu ambulante rade od 08:00 do 16:00.

U popodnevnim terminima ambulante rade od 11:00 do 19:00.