SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

zakoni

ZAKONI

 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti(»Narodne novine«, br. 150/0871/10139/1022/1184/1112/12,70/1282/13 159/13)

 

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13 i 137/13)

 

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju(»Narodne novine«, br. 85/06150/08 71/10)

 

Zakon o kvaliteti  zdravstvene zaštite  i socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 124/11)

 

Zakon o liječništvu (»Narodne novine«, br. 121/03 i 117/08)

 

Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine«, br. 121/03117/08 i 57/11)

 

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 120/08.)

 

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine«, br. 87/09.)

 

Zakon o zaštiti prava pacijenata ( NN 169/04 i 37/08-OUSRH)