SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 09 VELJ. 23
  • 0
  Svjetski dan bolesnika

  Svjetski dan bolesnika

  10.02 obilježit ćemo Svjetski dan bolesnika kojim se želi potaknuti savjest o nužnosti primjene skrbi o bolesnicima, poštivanje njihovih prava i empatije koju svaki od njih zaslužuje. Hvala svim zdravstvenim i nezdravstvenim radnicima koji skrbe za bolesnike na trudu i humanosti koju iskazuju svojim radom! 💙

  Leave a reply →

Photostream