SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

FIZIKALNE TERAPIJE

ELEKTROTERAPIJA

TENS – 10 min 30,00 kn
Dijadinamske struje – 10 min 30,00 kn
Interferentne struje – 10 min 30,00 kn
Elektrostimulacija – COMPEX – 25 min 40,00 kn
Elektrostimulacija po grupi mišića – KOTZ – 20 min 30,00 kn
Magnetoterapija – 30 min 50,00 kn
Magnetoterapija – 10 min 30,00 kn
KV Dijatermija – 10 min 30,00 kn
Laser visokog intenziteta – tretman 80,00 kn
Laser skenirajući – tretman 30,00 kn
Laser točkasti – tretman 30,00 kn
Ultrazvuk po Seltzeru – 15min 70,00 kn
Ultrazvuk – 5 min 30,00 kn
Galvanizacija 2 stanična – 10 min 30,00 kn
Galvanizacija 4 stanična – 10 min 30,00 kn
Udarni val – tretman 150,00 kn
Ultrazvuk kroz vodu – 5 min 30,00 kn
TermoTK – tretman 70,00 kn

 

TERMOTERAPIJA

Parafinske kupke i vježbe 30,00 kn
Parafinski oblozi – 20 min 30,00 kn
Fango – dio tijela – 20 min 30,00 kn
Kriopak – 10 min 20,00 kn

 

KINEZITERAPIJA

Biofeedback – tretman 35,00 kn
Individualna medicinska gimnastika- 15 min 35,00 kn
Individualna medicinska gimnastika – 30 min 70,00 kn
Individualizirana medicinske gimnastika – 45 min 70,00 kn
Medicinska gimnastika grupna – 30 min 35,00 kn
Vježbe za koordinaciju i ravnotežu – balans platforma – 10 min 35,00 kn
Radna terapija individualna – uspostavljanje i modifikacija aktivnosti dnevnog života – 45 min 100,00 kn
Kinetek – 30 min 40,00 kn
Škola hodanja – 15 min 35,00 kn
Vježbe u suspenziji – 10 min 20,00 kn
Taping po segmentu – tretman 70,00 kn
Taping cijela leđa – tretman 100,00 kn
Vježbe – BOBATH  45 min 100,00 kn
Vježbe  i edukacija pacijenta – McKenzi  45 min 100,00 kn
Vježbe – PNF tehnika   45 min 100,00 kn

 

HIDROTERAPIJA

Habard – individualna medicinska gimnastika – 20 min 50,00 kn
Grupna gimnastika u bazenu – 20 min 30,00 kn
Individualna kupelj u kadi – 20 min 40,00 kn
Podvodna masaža  cijelog tijela – 20 min 75,00 kn
Podvodna masaža parcijalna –  10 min 50,00 kn
Izmjenične kupke – 20 min 30,00 kn

 

MASAŽE

Hidromasaže u kadama – 30 min

40,00 kn

Hidromasaže u kadama za dvoje – 30 min

60,00 kn

Medicinska masaža parcijala – 15 min

50,00 kn

Medicinska masaža parcijala – 30 min

100,00 kn

Medicinska masaža cijelog tijela – 45 min

170,00 kn

Antistres masaža cijelog tijela biranim toplim uljima – 45 min

210,00 kn

Anticelulitna masaža – 30 min

120,00 kn

Anticelulitna masaža – 45 min

180,00 kn

Limfna drenaža – ručna – 30 min

170,00 kn

Limfna drenaža – strojna – jednog ekstremiteta

40,00 kn

   

*cijene vrijede od 01.08.2017.