SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

LABORATORIJSKE USLUGE

Vađenje krvi 20,00 kn
SE 15,00 kn
KKS 70,00 kn
GUK 20,00 kn
Urin 50,00 kn
Urea 20,00 kn
Kreatinin 20,00 kn
Bilirubin 20,00 kn
AST + ALT 30,00 kn
GGT 20,00 kn
Alkalna fosfataza 20,00 kn
Trigliceridi 20,00 kn
Kolesterol 15,00 kn
Amilaze 20,00 kn
Na 15,00 kn
K 15,00 kn
Urati 15,00 kn
Fe 25,00 kn
UIBC 35,00 kn
TIBC 20,00 kn
Protrobinsko vrijeme 36,00 kn
Profil šećera 80,00 kn
OGTT 50,00 kn
VK 50,00 kn
APTV 30,00 kn
Trombociti 30,00 kn
HDL 15,00 kn
LDL 20,00 kn

 

*cijene vrijede od 01.08.2017.