SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

LABORATORIJSKE USLUGE

Vađenje krvi 3€
SE 2,70€
KKS 3,90€
GUK 3€
Urin 6,70€
Urea 3€
Kreatinin 3€
Bilirubin 3€
AST + ALT 4,70€
GGT 3€
Alkalna fosfataza 3€
Trigliceridi 3€
Kolesterol 2,70€
Amilaze 3€
Na 2,70€
K 2,70€
Urati 2,70€
Fe 3,40€
UIBC 4,70€
TIBC 3€
Protrobinsko vrijeme 5€
Profil šećera 11,30€
OGTT 6,70€
VK 6,70€
APTV 4,70€
Trombociti 4,70€
HDL 2,70€
LDL 3€

 

*cijene vrijede od 27.12.2022.