SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

 

SPECIJALISTIČKI PREGLED

 

LIJEČNIČKI PREGLEDI I USLUGE

Prvi pregled kod specijaliste fizijatra 30€
Ponovni pregled kod specijaliste fizijatra 18€
Logopedski tretman 45 min 18€
Logopedski tretman 25 min 10€
Prvi pregled kod specijaliste neurologa 30€
Ponovni pregled kod specijaliste neurologa 18€
EMG n.facijalisa 20€
EMG gornjih ekstremiteta 20€
EMG gornjih i donjih ekstremiteta 40€
Brzina provodljivosti jednog perifernog živca 4€
Krajnja latenca 3€
EMG donjih ekstremiteta 20€
Određivanje funkcionalnog statusa neromuskulaturne spojnice 4€
Mjerenje tlaka2,65 2€
Injekcija i.m., i.v., s.c./ne uključuje cijenu lijeka 3€
Infiltracija i.a. / ne uključuje cijenu lijeka/ 10€

 

USLUGE RTG-a

Snimanje pluća 10€
Snimanje pluća u 2 smjera 20€
Snimanje kostiju u jednom smjeru 8€
Snimanje kostiju u dva smjera 16€
Specijalno snimanje 1. eksp. 12€

 

USLUGE ULTRAZVUKA (UZV-a)

UZV lokomotornog sustava – po segmentu 28€
UZV mekog tkiva (površinskih struktura) 20€
UZV pleure 20€
UZV limfnih čvorova jedne regije 20€
UZV abdomena 34€
UZV bubrega i mokraćnog mjehura 34€
UZV/ dopler arterija ili vena gornjih i donjih ekstremiteta 34€
UZV prostate transabdomalni 34€
UZV utvrđivanje rezidualnog urina 34€
Dopler hepatoportalne cirkulacije 34€
Color dopler karotida i vertebarlnih arterija 34€
Dopler realne cirkulacije 34€
UZV i CD abdominalne aorte 34€
UZV vrata 40€
UZV pregled žlijezda slinovnica i perioralnih struktura 40€
UZV štitnjače 40€

 

*cijene vrijede od 27.12.2022.