SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

 

SPECIJALISTIČKI PREGLED

 

LIJEČNIČKI PREGLEDI I USLUGE

Prvi pregled kod specijaliste fizijatra 30€/226,04kn
Ponovni pregled kod specijaliste fizijatra 18€/135,62kn
Logopedski tretman 45 min 18€/135,62kn
Logopedski tretman 25 min 10€/75,35kn
Prvi pregled kod specijaliste neurologa 30€/226,04kn
Ponovni pregled kod specijaliste neurologa 18€/135,62kn
EMG n.facijalisa 20€/150,69kn
EMG gornjih ekstremiteta 20€/150,69kn
EMG gornjih i donjih ekstremiteta 40€/301,38kn
Brzina provodljivosti jednog perifernog živca 4€/30,14kn
Krajnja latenca 3€/22,60kn
EMG donjih ekstremiteta 20€/150,69kn
Određivanje funkcionalnog statusa neromuskulaturne spojnice 4€/30,14kn
Mjerenje tlaka2,65 2€/15,07kn
Injekcija i.m., i.v., s.c./ne uključuje cijenu lijeka 3€/22,60kn
Infiltracija i.a. / ne uključuje cijenu lijeka/ 10€/75,35kn

 

USLUGE RTG-a

Snimanje pluća 10€/75,35kn
Snimanje pluća u 2 smjera 20€/150,69kn
Snimanje kostiju u jednom smjeru 8€/60,28kn
Snimanje kostiju u dva smjera 16€/120,55kn
Specijalno snimanje 1. eksp. 12€/90,41kn

 

USLUGE ULTRAZVUKA (UZV-a)

UZV lokomotornog sustava – po segmentu 28€/201,97kn
UZV mekog tkiva (površinskih struktura) 20€/150,69kn
UZV pleure 20€/150,69kn
UZV limfnih čvorova jedne regije 20€/150,69kn
UZV abdomena 34€/256,17kn
UZV bubrega i mokraćnog mjehura 34€/256,17kn
UZV/ dopler arterija ili vena gornjih i donjih ekstremiteta 34€/256,17kn
UZV prostate transabdomalni 34€/256,17kn
UZV utvrđivanje rezidualnog urina 34€/256,17kn
Dopler hepatoportalne cirkulacije 34€/256,17kn
Color dopler karotida i vertebarlnih arterija 34€/256,17kn
Dopler realne cirkulacije 34€/256,17kn
UZV i CD abdominalne aorte 34€/256,17kn
UZV vrata 40€/301,38kn
UZV pregled žlijezda slinovnica i perioralnih struktura 40€/301,38kn
UZV štitnjače 40€/301,38kn

 

*cijene vrijede od 27.12.2022.