SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi – dalje ZJN, (NN 120/2016) javni naručitelj Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, Stubičke Toplice, temeljem izjava predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točka 1. ZJN, ili s njim povezanih osoba u sukobu interesa, te člancima 77., 78. i 79 ZJN  na svojim internetskim stranicama javno izjavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima Specijalna bolnica ne bi smjela sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Stubičke Toplice, 02. 11. 2021.

 

Podatke o javnoj nabavi Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice možete pogledati na sljedećoj stranici;

» Plan javne nabave

Arhiva istih nalazi se arhivi .