SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

U nastavku možete preuzeti plan nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za 2021. godinu.

I. izmjena plana nabave – .pdf

III. izmjena plana nabave – .pdf

Plan nabave – .pdf