SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 19 RUJ. 19
  • 0
  Javni poziv – prvostupnik/ca ekonomije

  Javni poziv – prvostupnik/ca ekonomije

   

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
  UR.BROJ: 02- 1265/1-2019
  Stubičke Toplice, 05.09.2019.

   

  Na temelju Zakona o tržištu rada ( NN118/18) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice objavljuje

   

  JAVNI POZIV

   

   Za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeće zanimanje:

   

  1. PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA EKONOMIJE ( VŠS) – pripravnik/ca

  Broj izvršitelja: 1

   

  Stručno osposobljavanje odvijati će se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu. Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako ima do 29 godina života, koja se vodi u evidenciji nezaposlenih kao nezaposlena osoba i koja nema odgovarajuće iskustvo u stečenoj kvalifikaciji i više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

  Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • vlastoručno potpisanu zamolbu
  • životopis
  • presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju
  • presliku dokaza o državljanstvu
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba

   

  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti originalne dokumente.  Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavanju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Na javni poziv mogu se javiti osobe oba spola.

  Sa izabranim kandidatom/kandidatkinjom sklopiti će se ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa nakon što Hrvatski zavod za zapošljavanje odobri korištenje mjere stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

  Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice, ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „stručno osposobljavanje za rad za….“.

  Javni poziv je objavljen na web stranici bolnice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana  19.09.2019.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

  Rezultati javnog poziva biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr.

   

  Specijalna bolnica za medicinsku
  rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Odluka o odabiru: .pdf

  Natječaj: .docx

  Leave a reply →

Photostream