SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 15 OŽU. 18
  • 0

  Javni poziv – stručno osposobljavanje

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
  UR.BROJ: 02- 437/1-2018
  Stubičke Toplice, 12.03.2018.

   

  Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja (120/12) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice objavljuje

   

  JAVNI POZIV

    Za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeće zanimanje

   

  1. PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA FIZIOTERAPIJE ( VŠS) – pripravnik/ca

  Broj izvršitelja:  5

  1. FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA ( SSS ) – pripravnik/ca

  Broj izvršitelja: 6

  1. PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA RADNE TERAPIJE (VŠS) – pripravnik/ca

  Broj izvršitelja: 2

  1. PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA EKONOMIJE ( VŠS) – pripravnik/ca

  Broj izvršitelja: 2

   

  Stručno osposobljavanje odvijati će se u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu. Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako ima do 29 godina života i ako nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja.

  Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • vlastoručno potpisanu zamolbu
  • životopis
  • presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju
  • presliku domovnice i osobne iskaznice
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba

   

  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti originalne dokumente.

  Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice, ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „stručno osposobljavanje za rad za….“.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

  Rezultati javnog poziva biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr.

  Javni poziv je objavljen na web stranici bolnice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana  15.03.2018.

   

  Specijalna bolnica za medicinsku
  rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Natječaj –  .pdf  –.docx

  odluka,ODLUKA.pdf

  obavijest-oec,OBAVIJEST.pdf

  ISPRAVAK TELEFONSKOG BROJA

  Izmjena odluke –  .docx –.pdf

  Leave a reply →

Photostream