SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

  • 07 STU. 18
  • 0

  JP – pripravnik – ing. sec.

  SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
  REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE
  UR.BROJ: 02- 1549/1-2018
  Stubičke Toplice, 07.11.2018.

   

   

  Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja(120/12), Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice objavljuje

   

  JAVNI POZIV

   

   Za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeće zanimanje:

   

  1. PRVOSTUPNIK/CA INŽENJERK/KA SIGURNOSTI I ZAŠTITE (VŠS) – pripravnik

  Broj izvršitelja: 1

   

  Stručno osposobljavanje će se odvijati u trajanju od 12 mjeseci, u punom radnom vremenu.  Osoba se može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja ako je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba i ako nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja.

  Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • Vlastoručno potpisanu zamolbu
  • životopis
  • presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju
  • presliku domovnice i osobne iskaznice
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o upisu u evidenciju nezaposlenih osoba

   

  Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti originalne dokumente.

  Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice, ili predaju osobno u urudžbeni zapisnik sa naznakom „stručno osposobljavanje za rad za….“.

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave.

  Rezultati javnog poziva biti će objavljeni na web stranici: www.sbst.hr.

  Javni poziv je objavljen na web stranici bolnice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 07.11. 2018. godine.

   

  Odluka o odabiru – .pdf   –.docx

  Natječaj – .docx   – .pdf

  Specijalna bolnica za medicinsku  rehabilitaciju Stubičke Toplice

  Leave a reply →

Photostream