SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Specijalna bolnica opremljena je suvremenom medicinskom opremom za potrebe dijagnostike u UZV i RDG dijagnostici te neurofiziološkom laboratoriju uz svu suvremenu medicinsku opremu potrebnu za pružanje svih fizioterapijskih usluga i medicinske rehabilitacije.

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju zaposleni su liječnici koji sa svojim dugogodišnjim iskustvom i znanjem mogu pružiti kompletnu zdravstvenu uslugu od prevencije i dijagnostike do liječenja.

Naš tim se sastoji od 16 vrhunskih liječnika specijalista i subspecijalista: fizijatara, neurologa i radiologa, 51 medicinske sestre i tehničara, od čega 14 viših medicinskih sestara i 37 medicinskih sestara sa srednjom stručnom spremom, 52 fizioterapeuta, od čega 23 viših fizioterapeuta, jedan radni terapeut i 28 fizioterapeuta sa srednjom stručnom spremom te ostali stručni djelatnici, logoped, socijalni radnik.