SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

CENTRALNA JEDINICA ZA NARUČIVANJE

U našoj ustanovi, sukladno odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-52, od 21. listopada 2008. g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, pacijenti se mogu naručiti na pregled i putem telefaxa, na način da šalju presliku uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom, te elektronskom poštom (e-mail) kada je potrebno u privitku dostaviti skeniranu uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite, odnosno skenirani nalaz liječnika specijalista s indiciranom zdravstvenom uslugom.

Naručiti se možete:

osobno na šalteru (kod glavnog ulaza lijevo) radnim danom od 08.00 – 16.00

faksom na broj: (+385) 49 201 005

na email: cjn@sbst.hr

PACIJENTI SE NE MOGU NARUČITI BEZ IZDANE eUPUTNICE ILI INTERNE UPUTNICE.

Molimo pacijente da prilikom naručivanja obavezno pripreme sve podatke za narudžbu:

  • Ime i prezime
  • MBO osiguranika
  • broj telefona

Informacije o tome kako se naručiti na stacionarnu rehabilitaciju pročitajte na sljedećoj stranici.