SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

RADNA TERAPIJA

Radni terapeuti pomažu ljudima sa smanjenim tjelesnim i mentalnim sposobnostima da budu što samostalniji i da se što bolje uključe u normalan život. Naime, mnoge ozljede i bolesti sustava za pokretanje, živčanog sustava i drugih tjelesnih sustava ostavljaju trajne posljedice, zbog kojih je teško obavljati svakodnevne aktivnosti – od kretanja i održavanja osobne higijene do obavljanja posla, razonode i druženja. Radni terapeuti pomažu ljudima kako bi sve to mogli ponovno raditi unatoč ograničenim sposobnostima. Pritom ih potiču i uče novim načinima izvođenja određenih radnji uz pomoć posebnih pomagala ili bez njih. Primjerice, s bolesnicima koji su imali moždani udar, provodit će razne vježbe koje će im omogućiti da ponovno nauče držati čašu, upotrebljavati pribor za jelo, odijevati se, češljati i otvarati vrata. Savjetuju ih kako mogu urediti svoj dom ili radno mjesto. Naime, prilagodba radnih površina i namještaja može pridonijeti njihovoj većoj samostalnosti. Posljedica bolesti može biti i gubitak osjeta, što otežava izvođenje pokreta i povećava rizik za ozljede. Stoga radni terapeuti provode s pacijentima posebne vježbe kako bi im vratili osjet.

Radni terapeut procjenjuje ograničenja i preostale sposobnosti pacijenta kako bi mogao izraditi program radne terapije. Ciljevi terapije usmjereni su prema sve većoj sposobnosti za brigu o sebi (hranjenje, higijena, odijevanje itd.) i samostalnosti u vođenju domaćinstva te uključivanju u posao i slobodne aktivnosti. Prilikom terapije radni terapeut pomno prati pacijentovu reakcije i napredak kako bi prema potrebi mogao prilagođavati program. U cjelokupni program terapije uključuju članove obitelji i surađuju s drugim zdravstvenim osobljem – fizioterapeutima, medicinskim sestrama i liječnicima.

Radna terapija je svaka aktivnost, mentalna ili fizička, koja je medicinski propisana i stručno vođena, sa svrhom da pomogne pacijentu u ozdravljenju od neke bolesti ili povreda. Radna terapija je dio terapeutsko-rehabilitacijskog programa i obuhvata manualne, kreativne, rekreativne, socijalne, edukativne i ostale aktivnosti, sa ciljem da kod pacijenta postigne određenu funkciju, mentalni stav ili ponašanje.

Radna terapija je analiza i korištenje različitih svrsishodnih aktivnosti od strane pojedinaca koji su ometeni fizičkom povredom ili bolešću, psihosocijalnom disfunkcijom, razvojnim nepravilnostima ili poteškoćama u vezi sa proce­som učenja, siromaštvom, kulturnim razlikama ili procesom starenja, sa ciljem da se maksimizira nezavisnost, spriječi onesposobljenost (invaliditet) i održava zdravlje (odnosno postigne sposobnost za samoodržanje, produktivnost i rekre­aciju).