SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

2020.


27.03.2020.

Zarazne bolesti u Hrvatskoj danas

Predavač: Marijana Zadravec, dr.med.spec.mikrobiolog
Opis i cilj: Pregled najčešćih zaraznih bolesti u Hrvatskoj danas, s osvrtom na lokalne uvjete i moguće rizike zaraze.


24.04.2020.

Prijelomi kuka, natkoljenice i rehabilitacija istih

Predavač: Jelena Barešić, bacc.med.techn.
Opis i cilj: Uslijed društvenog razvoja kojim je produljena životna dob sve su učestaliji medicinski izazovi proistekli iz rizika starije životne dobi. Jedan od učestalijih primjera s povećanom incidencijom je sigurno prijelom kuka upravo kod starijih osoba. Svaki prijelom kuka za sobom povlači dugotrajan oporavak i često iziskuje pomoć u svakodnevnici osoba koje su ga pretrpjele, a često i korištenje pomagala. Za uspješan oporavak od presudne je važnosti pažljivo isplanirana i savjesno provedena rehabilitacija: od početne faze smanjivanja bolova, preko postupnog povećanja opsega pokreta, povrata snage do konačnog do konačnog funkcionalnog oporavka koji omogućava pacijentu uspješno vraćanje svakodnevnim aktivnostima kao i socijalnom kontaktu. Posebna pažnja i naglasak bit će posvećani sestrinskoj ulozi u svim fazama i sestrinskim dijagnozama.


12.05.2020.

Higijena ruku

Predavač: Helena škudar, bacc.med.techn.
Opis i cilj: Pravilna praksa provođenja higijene ruku kroz edukaciju zdravstvenih radnika je jedna od značajnih aktivnosti Tima za kontrolu infekcija, čime se smanjuje stopa infekcije povezanih sa zdravstvenom skrbi. Higijena ruku je jedna od najlakših, najvažnijih i najekonomičnijih mjera smanjenja infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi. Infekcije opterećuju zdravstveni sustav, povećavajući mortalitet i morbiditet bolesnika, te produljuju boravak u bolnici i troškove liječenja.


25.09.2020.

Palijativna skrb

Predavač: Davorka Lacković, dipl.soc.radnik
Opis i cilj: Sudionici izlaganja biti će upoznati sa osnovnim pojmovima palijativne skrbi (što je palijativna skrb, tko pruža palijativnu skrb, tko može potražiti pomoć i podršku), timskim radom u palijativnoj skrbi i standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb.


23.10.2020.

Osnove zdravstvene njege

Predavač: Štefica Sukreški, dipl.med.techn.
Opis i cilj: Na razvoj sestrinske prakse utječe napredak u medicinskim znanostima. Sestrinstvo prati razvoj medicinskih znanosti, tehnološki razvoj, preuzima se dio poslova koji su prije bili liječnički, pojava procesa zdravstvene njege, sestrinskih dijagnoza, teorija zdravstvene njege dovodi do promjena u sestrinstvu, orijentacije na pacijenta, holističkog pristupa. Da bi se utvrdile potrebe za zdravstvenom njegom sestra mora skupiti razne podatke o bolesnikovom stanju, ponašanju, bliskim osobama i uslovima u kojima živi. Podaci moraju omogućiti otkrivanje problema, njegovih uzroka te planiranje postupaka. Kompetencije medicinske sestre su razumijevanje prirode sestrinstva, načela i osobina zdravstvene njege