SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 100/18.) i članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, i 47/99) Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice na 23. sjednici održanoj 28. lipnja 2019. godine jednoglasno je donijelo

S T A T U T
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

Statut (lipanj, 2019) možete preuzeti ovdje


Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine” br. 150/08.) i članka 54. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, i 47/99) Upravno vijeće Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice na 40. sjednici održanoj 28. svibnje 2009. godine jednoglasno je donijelo

S T A T U T
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice

STATUT-2009

Izmjene i dopune Statuta -2011

Izmjene i dopune Statuta -2013

Izmjene i dopune Statuta -2014

Izmjene i dopune Statuta – 2016


PRAVILNICI

Pravilnik o radu

Pravilnik o plaćama

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji

Pravilnik o unutarnjem nadzoru

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog materijala


SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Urbroj: 01-410/1-2018

U Stubičkim Toplicama, 02.09.2015.

Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) i temeljem članka 40.  Statuta  Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice  od 28. svibnja 2009. te Izmjenama i dopuna Statuta od 24. studenog 2011.,26. travnja 2013., 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine, ravnatelj donosi dana 06. 03. 2018. godine slijedeću

PROCEDURU NAPLATE PRIHODA

Proceduru možete preuzeti ovdje.