SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

predsjednica:  SONJA MURAJA, dr. med., spec. fizijatar

zamjenica: ALEKSANDRA UHERNIK KOVAČEVIĆ, dr. med., spec. radiologije

članovi:

 BRANKO MARKULINČIĆ, dr. med., spec. fizijatar – zamjenik: SILVIJE PASSEK, dr. med., spec. neurolog

BORIS  KASUN, dr. med., spec. fizijatar  – zamjenica: mr. sc. GORDANA GOSPOČIĆ,  dr. med., spec. fizijatar

DANIELA VIŠNJIĆ, dr. med., spec. fizijatar – zamjenica: GORDANA KOKANOVIĆ, dr.med., spec. fizijatar

JASNA KRUŠAK, dr. med., spec. fizijatar  – zamjenik: BLAŽ GOSPOČIĆ, dr. med.

II         Povjerenstvo za lijekove obavlja slijedeće poslove:

nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u Bolnici,

dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju Bolnice tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koja se provode u Bolnici,

koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu,

procjenjuje opravdanost korištenja lijekova posebnih listi lijekova Zavoda te odobrava primjenu lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine,

prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda u Bolnici,

surađuje s Povjerenstvom za kontrolu bolničkih infekcija

sastavlja listu lijekova prilikom postupka javne nabave