SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

SKLOPLJENI UGOVORI

Pregled sklopljenih ugovora možete vidjeti u prilogu.

Pregled sklopljenih ugovora 28.02.2021. – .pdf

Pregled sklopljenih ugovora 13.11.2020. –  .docx .pdf

Pregled sklopljenih ugovora 31.05.2020. – .pdf .docx

Pregled sklopljenih ugovora 31.12.2019. –  .docx – .pdf

Pregled sklopljenih ugovora 31.12.2018.  –  .doc   – .pdf

Pregled sklopljenih ugovora 16.04.2018. –  .doc  – .pdf

Pregled sklopljenih ugovora 16.10.2017. – .doc – .pdf

Pregled sklopljenih ugovora – 28.02.2017.

Pregled sklopljenih ugovora – 31.07.2016.