SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

STRUČNO VIJEĆE

predsjednik – Boris Kasun, dr. med., spec. fizijatar

članovi:

Sonja Muraja, dr.med., spec. fizijatar
Gordana Kokanović, dr.med., spec. fizijatar
Krešimir Škof, dipl.iur.
Brankica Kurtoić, mag. physioth.
Štefica Škvorčec, bacc.sest.