SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

STRUČNO VIJEĆE

predsjednik – Boris Kasun, dr. med., spec. fizijatar

članovi:

Branko Markulinčić, dr. med., spec. fizijatar
Sonja Muraja, dr.med., spec. fizijatar
Gordana Kokanović, dr.med., spec. fizijatar
Brankica Kurtoić, bacc. physioth.