SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

JAVNOST RADA

Javnost rada Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice osigurana je :
objavom poziva za sjednice Upravnog vijeća na internetskim stranicama Bolnice
objavom zapisnika sa održanih sjednica Upravnog vijeća na internetskim stranicama Bolnice
omogućavanjem neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća

Neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Bolnice zainteresiranim fizičkim osobama omogućen je prisustvovanjem sjednicama. Pojedinoj sjednici mogu prisustvovati najviše tri (3) fizičke osobe.

Dopuštenje za prisustvovanje sjednici daje predsjednik Upravnog vijeća Bolnice vodeći računa o redoslijedu prijavljivanja zainteresiranih osoba.

Upravno vijeće Bolnice nije dužno osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se javnost mora isključiti temeljem Zakona, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup temeljem Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća podnosi se elektroničkom poštom na adresu: dpo@sbst.hr, nakon objave poziva za sjednicu na web stranici Bolnice, a najkasnije dva dana prije zakazane sjednice.