SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POSLOVNIK RADA UPRAVNOG VIJEĆA

Na temelju članka 31. stavak 2. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. lipnja 2019. godine, Upravno vijeće Bolnice na svojoj 1. sjednici održanoj dana 11. listopada 2021. godine jednoglasno je donijelo slijedeći:

Poslovnik o radu Upravnog vijeća