SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

POSLOVNIK RADA UPRAVNOG VIJEĆA

Na temelju članka 30. stavak 2. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice od 28. svibnja 2009., 24. studenog 2011. i 26. travnja 2013. godine, 25. ožujka 2014. i 30. studenog 2016. godine Upravno vijeće Bolnice na svojoj 1. sjednici održanoj dana 27. rujna 2017. godine jednoglasno je donijelo slijedeći:

Poslovnik o radu Upravnog vijeća