SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Saziv upravnog vijeća čine

Predsjednica: Sandra Belinić, prof. kin. – Imenovao Župan KZŽ

Marijan Kovačić, prof. dr. sc. – Imenovao Župan KZŽ

Jasminka Marija Cerc, dipl. ing. – Imenovao Župan KZŽ

Boris Kasun, dr. med. spec. fizijatar – Imenovalo Stručno vijeće Bolnice

Branko Markulinčić, dr. med. spec. fizijatar – Imenovalo Radničko vijeće Bolnice


POZIVI

Poziv za 43. sjednicu

Poziv za 42. sjednicu

Poziv za 41. sjednicu

Poziv za 39. sjednicu – tel

Poziv za 38. sjednicu

Poziv za 37. sjednicu

Poziv za 36. sjednicu

Poziv za 35. sjednicu

Poziv za 34. sjednicu

Poziv za 33. sjednicu

Poziv za 32. sjednicu

Poziv za 31. sjednicu

Poziv za 30. sjednicu

Poziv za 29. sjednicu

Poziv za 28. sjednicu

Poziv za 27. sjednicu

Poziv za 26. sjednicu

Poziv za 25. sjednicu

Poziv za 24. sjednicu

Poziv za 23. sjednicu

Poziv za 22. sjednicu

Poziv za 21. sjednicu

Poziv za 20. sjednicu

Poziv za 19. sjednicu

Poziv za 18. sjednicu

Poziv za 17. sjednicu

Poziv za 16. sjednicu

Poziv za 15. sjednicu

Poziv za 14. sjednicu

Poziv za 13. sjednicu

Poziv za 12. sjednicu

Poziv za 11. sjednicu

Poziv za 10. sjednicu

Poziv za 9. sjednicu

Poziv za 8. sjednicu

Poziv za 7. sjednicu

Poziv za 6. sjednicu

Poziv za 5. sjednicu

Poziv za 4. sjednicu

Poziv za 3. sjednicu

Poziv za 2. sjednicu

Poziv za 1. sjednicu


ZAPISNICI

Zapisnik sa 43. sjednice

Zapisnik sa 42. sjednice

Zapisnik sa 41. sjednice

Zapisnik sa 40. sjednice

Zapisnik sa 39. sjednice – tel

Zapisnik sa 38. sjednice

Zapisnik sa 37. sjednice

Zapisnik sa 36. sjednice

Zapisnik sa 34. sjednice

Zapisnik sa 33. sjednice

Zapisnik sa 32. sjednice

Zapisnik sa 31. sjednice

Zapisnik sa 30. sjednice

Zapisnik sa 29. sjednice

Zapisnik sa 28. sjednice

Zapisnik sa 27. sjednice

Zapisnik sa 26. sjednice

Zapisnik sa 25. sjednice

Zapisnik sa 24. sjednice

Zapisnik sa 23. sjednice

Zapisnik sa 22. sjednice

Zapisnik sa 21. sjednice

Zapisnik sa 20. sjednice

Zapisnik sa 19. sjednice

Zapisnik sa 18. sjednice

Zapisnik sa 17. sjednice

Zapisnik sa 16. sjednice

Zapisnik sa 15. sjednice

Zapisnik sa 14. sjednice

Zapisnik sa 13. sjednice

Zapisnik sa 12. sjednice

Zapisnik sa 11. sjednice

Zapisnik sa 10. sjednice

Zapisnik sa 9. sjednice

Zapisnik sa 8. sjednice

Zapisnik sa 7. sjednice

Zapisnik sa 6. sjednice

Zapisnik sa 5. sjednice – tel

Zapisnik sa 4. sjednice

Zapisnik sa 3. sjednice

Zapisnik sa 2. sjednice

Zapisnik sa 1. sjednice