SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

ZAPISNICI

2023.

Zapisnik sa 31. sjednice UV 2023

Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 29. izvanredne sjednice U .v. – e-mail

Zapisnik sa 28. sjednice UV 2023

Zapisnik sa 27. sjednice U.V. 2023

Zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik s 19. sjednice UV

Zapisnik s 18. sjednice UV

Zapisnik s 17. sjednice UV

Zapisnik s 16. sjednice UV

Zapisnik sa 15. sjednice UV


2022.

Zapisnik s 14. sjednice UV

Zapisnik s 13. sjednice UV

Zapisnik s 12. sjednice UV

Zapisnik s 11. sjednice UV

Zapisnik s 10. sjednice UV

Zapisnik s 9. sjednice UV

Zapisnik s 8. sjednice UV

Zapisnik s 7. sjednice UV

Zapisnik s 6. sjednice UV

Zapisnik s 5. sjednice UV


2021.

Zapisnik s 4. sjednice UV

Zapisnik s 3. izvanredne sjednice UV

Zapisnik s 2. sjednice UV

Zapisnik s 1. sjednice UV

Zapisnik s 52. sjednice UV

Zapisnik s 51. sjednice UV

Zapisnik s 50. sjednice UV

Zapisnik s 49. sjednice UV

Zapisnik s 48. sjednice UV

Zapisnik s 47. sjedncie UV

Zapisnik s 46. sjednice UV

Zapisnik s 45. sjednice UV

zapisnik s 44. sjedncie UV

Zapisnik s 43. sjednice UV


2020.

Zapisnik s 42. sjednice UV

Zapisnik s 41. sjednice U.V.

Zapisnik s 40. sjednice U.V.

Zapisnik s 39. sjednice U.V.

Zapisnik s 38 sjednice U.V.

Zapisnik s 37. sjednice U.V.

Zapisnik s 36. sjednice U.V.

Zapisnik s 35. sjednice U.V. – e-mail

Zapisnik s 34. sjednice U.V. – e-mail

Zapisnik s 33. sjednice U.V.

Zapisnik s 32. sjednice U.V. – e-mail

Zapisnik s 31. sjednice U.V.

Zapisnik s 30. sjednice U.V.


2019.

Zapisnik s 29. sjednice U.V.

Zapisnik s 28. sjednice U.V.

Zapisnik s 27.sjednice U.V.

Zapisnik s 26. sjednice U.V.

Zapisnik s 25. sjednice U.V.

Zapisnik s 24.sjednice U.V.

Zapisnik s 23.sjednice U.V.

Zapisnik s 22. sjednice U.V. – izv. tel.

Zapisnik s 21. sjednice U.V.

Zapisnik s 20. sjednice U.V.

Zapisnik s 19. sjednice U.V.

Zapisnik s 18. sjednice U.V.

Zapisnik s 17. sjednice U.V


2018.

Zapisnik s 16. sjednice U.V.

Zapisnik s 15. sjednice U.V.

Zapisnik s 14. sjednice U.V.

Zapisnik s 13. sjednice U.V.

Zapisnik s 12. sjednice U.V.

Zapisnik s 11. sjednice U.V.

Zapisnik s 10. sjednice U.V.

Zapisnik s 9. sjednice U.V.

Zapisnik s 8. sjednice U.V.

Zapisnik s 7. sjednice U.V.

Zapisnik s 6. sjednice U.V.

Zapisnik s 5. sjednice U.V.


2017.

Zapisnik s 4. sjednice U.V.

Zapisnik s 3. sjednice U.V.

Zapisnik s 2. sjednice U.V.

Zapisnik s 1. sjednice U.V.

Zapisnik sa 52. sjednice

Zapisnik sa 51. sjednice

Zapisnik sa 50. sjednice – tel.

Zapisnik sa 49. sjednice

Zapisnik sa 48. sjednice

Zapisnik sa 47. sjednice

Zapisnik sa 46. sjednice

Zapisnik sa 45. sjednice

Zapisnik sa 44. sjednice