SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

vodič_za_pacijente_smještaj

Poštovani pacijenti,

odlučili ste obaviti svoju rehabilitaciju kod nas. Kako bismo Vam olakšali postupak evo nekoliko kratkih uputa.


NARUČIVANJE STACIONARNO LIJEČENJE – HZZO

Kako bi došli na našu listu čekanja za stacionarno liječenje, potrebno je poslati odobrenje za bolničko liječenje (prvu i drugu stranicu) dobiveno od HZZO-a. Kopiju odobrenja možete poslati:

faksom na broj: (+385) 49 201 005

na e-mail: smjestaj©sbst.hr

donijeti osobno ili poslati poštom na adresu:

Specijalna bolnica Stubičke Toplice

Park Matije Gupca 1

49 244 Stubičke Toplice

Molimo Vas da također naznačite broj telefona za kontakt te ukoliko se adresa razliku od one na odobrenju, navedite je, kako bi poziv na liječenje stigao na ispravnu adresu.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Poziv za liječenje dobit ćete 10-14 dana prije termina početka liječenja.


PRIJEM U BOLNICU

Nakon što je stiglo vrijeme za Vaše stacionarno liječenje, dolazite na šalter za stacionarnu rehabilitaciju (kod glavnog ulaza u bolnicu s desne strane).

Prijem se vrši od ponedjeljka do petka od 10.00 do 14.00.

Molimo Vas da obratite pažnju na termin dolaska na liječenje (naveden u pozivu koji smo Vam poslali) u svrhu stvaranja što manje gužve kod prijema.

Kod dolaska na liječenje sa sobom obavezno ponesite:

važeće odobrenje od HZZO-a (ne smije biti starije od 90 dana)

uputnicu za bolničko liječenje (izdana uputnica vrijedi godinu dana)

zdravstvenu iskaznicu

iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja

nalaze, povijest bolesti te dokumentaciju o zadnjoj hospitalizaciji ili specijalističkom pregledu

lijekove koje koristite