SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRITUŽBE/PRIGOVORA U
SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

 

Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti svaka osoba nezadovoljna pruženom zdravstvenom uslugom ima pravo neposredno ili pisanim putem tražiti zaštitu svojih prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja se pruža u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Pritužbu ( pisano izraženo nezadovoljstvo) ili prigovor ( usmeno izraženo nezadovoljstvo) pacijenti mogu uputiti odgovornim osobama bolnice slijedećim redosljedom:

 • voditelj odjela
 • odjelna medicinska sestra ili odjelni fizioterapeut
 • glavni fizioterapeut bolnice
 • pomoćnik ravnatelja za kvalitetu
 • pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo-glavana medicinska sestra
 • zamjenik ravnatelja
 • ravnatelj

Pritužbu ( pisano izraženo nezadovoljstvo ) pacijent može uputiti na slijedeće načine:

 • poštom na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, Park Matije Gupca 1, 49244 Stubičke Toplice
 • elektroničkom poštom na adresu : ravnateljstvo@sbst.hr
 • upisom u Knjigu žalbe/pohvale
 • osobno predajom na urudžbeni zapisnik kod tajnice ravnatelja

Ravnateljstvo će odgovoriti podnositelju pritužbe u roku osam dana. Ukoliko pritužbu nije moguće rješiti u navedenom roku, obavijestiti će se podnositelja da je rješavanje u tijeku i da slijedi pisani odgovor unutar određenog vremenskog roka koji ne može biti dulji od petnaest dana.

Podnositelj pritužbe može se obratiti Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata u jedinici lokalne (regionalne) samouprave ako odgovor nije dobio u roku osam dana.

Pacijent može podnjeti pritužbu izravno Ministarstvu zdravlja, bez obzira da li je prije proveden postupak u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice.

Kontakt ministarstva:

Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, 10 000 Zagreb

Bijeli telefon : 0800 7999 , besplatni telefon, radno vrijeme od 8,00 do 16,00

 

 

 Pritužbe pacijenata