SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

Poštovani pacijenti,

kako bismo Vam olakšali postupak naručivanja slijede kratke upute;

NARUČIVANJE

Naručiti se možete:

 • osobno na šalteru (kod glavnog ulaza lijevo) radnim danom od 08.00 – 16.00
 • faksom na broj: (+385 49) 201 005
 • na email cjn©sbst.hr

Molimo pacijente da prilikom naručivanja telefonom ili putem e-maila obavezno pripreme sve podatke za narudžbu:

 • Ime i prezime
 • MBO osiguranika
 • broj telefona

PRIJEM

Kada dođe termin za vaš pregled, naveden na potvrdi o narudžbi, javite se medicinskoj sestri u pripadajuću ambulantu.


POTREBNI DOKUMENTI

Kod dolaska na pregled sa sobom je potrebno ponijeti sljedeće dokumente:

 • VAŽEĆU CRVENU UPUTNICU (01.10. eUputnica) koju ste dobili od liječnika iz PZZ-a
 • ZDRAVSTVENU ISKAZNICU (Hrvatski državljani) ili potvrdu o ugovoru matične osiguravajuće kuće sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) (konvencije – strani državljani)
 • ISKAZNICU DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (ako je imate)
 • ISKAZNICU DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA (ako je imate)
 • ISKAZNICU kojom se potvrđuje oslobađanje od plaćanja participacije (ako je imate)
 • NALAZE, otpusna pisma i ostalu medicinsku dokumentaciju

RADNO VRIJEME

Sve ambulante tijekom epidemiološke situacije nastale COVID – 19 rade u jutarnjem terminu od 08:00 – 16:00 sati.

Ambulante rade radnim danom u jutarnjoj i/ili popodnevnoj smjeni (informacije o radnom vremenu su izvješene na vratima svake ambulante, a možete ih dobiti telefonskim putem.