SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

ZAKONI

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, br. 150/0871/10139/1022/1184/1112/12,70/1282/13 i 159/13)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, br. 80/13 i 137/13)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, br. 85/06150/08 i 71/10)

Zakon o kvaliteti  zdravstvene zaštite  i socijalne skrbi (Narodne novine, br. 124/11)

Zakon o liječništvu (Narodne novine, br. 121/03 i 117/08)

Zakon o sestrinstvu (Narodne novine, br. 121/03117/08 i 57/11)

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 120/08.)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu (Narodne novine, br. 87/09.)

Zakon o zaštiti prava pacijenata ( NN 169/04 i 37/08-OUSRH)